Vores miljøpolitik

Vores busser er hjertet i vores virksomhed og vi vil altid være på forkant med at sørge for, at vi gennem løbende udskiftning af materiellet og en høj vedligeholdelsesstandard sikrer det lavest mulige miljømæssige aftryk.

Det er en naturlig del af vores drift af virksomheden, at vi holder os orienteret om og tilpasser os til lovgivning og standarder for miljøpåvirkning. Vi kører kun med busser, der lever op til EURO6 standarden og brændstoffet indeholder min. 7% HVO.

Vi følger udviklingen indenfor De 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling og tilrettelægger vores indsats, så vi bidrager med det vi kan indenfor Miljø og CSR.

Vi uddanner vores medarbejdere i miljørigtig kørsel og vi anerkender en indsats for nedbringelse af brændstofbruget gennem omtanke og godt chaufførarbejde. Vi begrænser tomgangskørsel og optimerer vores ruteplanlægning mest muligt. Dette sker blandt andet ved, at der i alle busser er installeret GPS-baseret ECO tracker, der anvendes til at skabe bedre og mere miljørigtig kørsel og dermed lavere miljøpåvirkning.